Jak už asi název „foukaná izolace“ napovídá, jde o techniku tepelné izolace, při které dochází k její aplikaci takzvaným „foukáním“. Máte tedy nějakou izolační hmotu, kterou napojíte na přístroj a za pomoci mechanického dělení a proudu vzduchu dochází k přesunu izolační směsi potrubím až na místo její aplikace.

Výhody foukané izolace

Foukaná izolace rozhodně není samospasitelná, nicméně i tak přináší celou řadu zajímavých výhod. V Liberci je velice oblíbená pro zateplení starších domů, ale i u novostaveb. Své opodstatnění má zejména při pro izolaci vodorovných konstrukcí. Je například velice účinná, pokud potřebujete zateplit vazníkové krovy, kde byste se s klasickou rolí minerální izolace jen těžko dostávali. Izolace se totiž nemusí nikde ořezávat, její malé částečky se prostě dostanou i do prostorů, které by šlo jinak izolovat jen velmi obtížně. Velice výhodné je také velice snadná samotná aplikace. Nemusíte se nikde tahat s tunami balíků na střechu. Vše se přemístí pomocí trubice. Díky tomu je samotná aplikace poměrně rychlá.

Nevýhody foukané izolace

Tak jako vše i foukaná izolace může mít své nevýhody. Tady jich naštěstí moc není. Je třeba dávat pozor a brát v potaz stavební fyziku objektu. Stavební fyzika totiž funguje u foukané izolace stejně, jako u jiného druhu izolace. Proto se v interiéru musí aplikovat parozábrana, která dovede zabránit kondenzaci vodní páry uvnitř foukané izolace. Foukaná izolace také může vykazovat určitý poměr sesedání a nesprávnou aplikací pak může dojít k neizolovaným dutinám. Proto je tento druh tepelné izolace vhodné aplikovat pouze pro některé typy konstrukcí. Izolaci také nemůže provádět každý, kdo si zamane, ale jen patřičně proškolený pracovník a pro daný typ konstrukce musí zvolit správnou objemovou hmotnost.
Pokud je však vše dodrženo tak jak výrobce doporučuje, tak díky větší objemové hmotnosti nedochází k sesedání ani u svislých konstrukcí.

Kde foukanou izolaci využít

Foukanou izolaci aplikujeme, do stropů, podlah, stěn a jiných stavebních dutin, kde je absence tepelné izolace.
Preferujeme izolační materiály značky Tempelan.

Ukázka aplikace foukané izolace – Liberec

Jsme registrováni v programu „Zelená úsporám“

Zelená úsporám