Zabýváme se realizací kompletních zakázek nebo jejich částí. Naše stavební činnost zahrnuje: novostavby, přístavby, rekonstrukce – dodatečná montáž izolací a zateplování fasád domů. Stavební činnosti se věnujeme od roku roku 1991 a zaměřujeme se hlavně na Liberec.

Hlavním předmětem naší stavební činnosti jsou:

  • realizace ucelených zakázek
  • stavby – přístavby – rekonstrukce
  • dodatečná montáž izolací
  • zateplování fasád domů

Realizace ucelených stavebních zakázek a stavby

Pod pojmem stavební zakázka se rozumí dodání výkonu, prací a služeb za účelem vytvoření nového nebo upravení stávájícího díla. Výsledkem tedy takové realizace stavební zakázky může být:

  • Novostavba objektu, kdy nově vybudovaný stavební objekt má charakter dlouhodobého hmotného majetku a tvoří ucelenou nebo alespoň technicky samostatnou část budovy.
  • Rekonstrukce objektu – tedy stavební činnost takového charakteru, u kterého dochází k zásahům do stavební konstrukce při zachování vnějšího půdorysného a výškového ohraničení objektu.
  • Modernizace objektu – čili takové stavební úpravy a činnost, u kterých dochází k nahrazení stávajících částí objektu za modernější, čímž dochází ke výšení vybavenosti a použitelnosti stavebního objektu.
  • Rozšíření objektu – sem spadají přístavby a nástavby nejrůznějšího charakteru.

Dodatečná montáž izolací

Do stavební činnosti patří také dodatečná montáž izolací. Izolace nejčastěji dělíme na dva druhy:

Hydroizolace – Druh stavební izolace, která dokáže zabránit, nežádoucímu průniku vody. Zpravidla bývá tvořena souvislou, neprodyšnou vrstvou tvořenou různými voděodolnými materiály.  Používá se hlavně v místech, kde by průnik vody mohl způsobit škodu na konstrukci stavby. Jde tedy například o oddělení základu a podzemní části stavby od okolního terénu, vodorovné střechy, terasy a balkóny a v případě vnitřních prostor jde hlavně o koupelny a sprchové kouty.

Tepelná izolace – Tento druh stavební izolace využívá tepelných izolantů (látek, které špatně vedou teplo) k zamezení únikům tepla z vašeho domu. Zejména v období zimy je díky kvalitní tepelné izolaci možné ušetřit značné náklady za vytápění. Za dodatečnou montáž tepelné izolace je možné považovat také zateplování fasád domů.

Ukázka stavební činnosti – Liberec

Jsme registrováni v programu „Zelená úsporám“

Zelená úsporám