Jednou z nejčastěji požadovaných metod revitalizace v Liberci je bezesporu zateplování budov. Díky kvalitně provedené izolaci je možné výrazně ušetřit hlavně v období zimy. Z dlouhodobého hlediska je návratnost investice v podobě úspor téměř jistá. Zateplování budov můžeme rozdělit do dvou kategorií „vnější zateplení“ a „vnitřní zateplení“.

Vnější zateplování budov

Je-li to možné, využívá vnějšího zateplování budov většina stavebníků, protože tato forma izolace přináší celou řadu výhod. Toto vnější zateplení totiž dovede chránit konstrukci budovy od vnějších vlivů pořasí a tím dochází k zásadnímu prodloužení životnosti celého domu. Také přitom nedochází k zániku schopnosti budov akumulovat teplo do sebe – to je velice důležité z energetického pohledu na věc. Pro zlepšení energetických úspor provozu budov využíváme na fasády hlavně polystyrenové desky, minerální vatu a dále speciálně šlechtěné omítkové směsi  s různými vlastnostmi a složením. Preferujeme hlavně stavební hmoty značky BAUMIT a vrchní omítkoviny silikonového typu. Díky profesionálně odvedené stavební práci nedochází k tepelným mostům a unikům tepla.

Vnitřní zateplování budov

Méně efektivní avšak také žádané jsou různé techniky vnitřní tepelné izolace. Kdy je vhodné použít tuto méně efektivní variantu? Tak například v situacích, kdy z nějakého důvodu nelze využít venkovní tepelnou izolaci. To je velmi časté například u historických budov (kterých má Liberec poměrně dost), kde nesmí dojít k poškození štuku na fasádách, nebo nelze změnit vzhled budovy. Nevýhodou vnitřních tepelných izolací je hlavně fakt, že budova je stále ponechána na pospas vnějším povětrnostním vlivům počasí a dochází tedy k jejímu rychlejšímu opotřebení. Další nevýhodou může pro někoho být zmenšení vnitřního prostoru uvnitř domu. Vnitřní zateplení je možné provést jak nalepením fasádních desek z polystyrenu nebo vaty na vnitřní zdi budovy.

Tepelnou izolaci není dobré podceňovat. Při jejím správném provedení, můžete ušetřit značnou část výdajů za vytápění a postupem času mohou tyto úspory převýšit náklady spojené se zateplováním domu.

Ukázka stavebně dokončovacích prací

Jsme registrováni v programu „Zelená úsporám“

Zelená úsporám